Quy định và hình thức thanh toán

Hiện tại, AZSGROUP sử dụng 2 hình thức thanh toán dưới đây:
Hình thức 1: Thanh toán bằng tiền mặt.
Hình thức 2: Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking
Khách chuyển tiền vào tài khoản sau:
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AZGROUP
Số tài khoản: 10200014801080
Ngân hàng Seabank chi nhánh Sài Gòn