AZ Affiliate Tracking

Ứng dụng Affiliate Tracking giúp chủ website phát triển việc bán hàng ra ngoài bằng cách kết nối nhiều đối tác với cách chia sẻ lợi nhuận trên từng sản phẩm bán được này. Chủ website tập trung hơn cho các công việc xây dựng chất lượng sản phẩm.

Ứng dụng sẽ giúp gì cho chủ website:

– Quản lý nguồn vốn bán hàng với các đối tác.
– Dễ dàng xây dựng đối tác chỉ bằng email đối tác
Affiliate Tracking giúp chủ website dễ dàng phát triển kênh đối tác bán hàng với Trang đăng ký và đăng nhập. Hệ thống quản lý lượng giao dịch cực kỳ đơn giản, giúp chủ cửa hàng / đối tác của website dễ dàng theo dõi quá trình xử lý đơn hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *