# Dịch vụ thiết kế web hcm 2019

#1-dich-vu-thiet-ke-web-hcm
dịch vụ thiết kế web hcm 2019

Nguyên tắc tư duy thiết kế dịch vụ – Xây dựng dịch vụ tốt hơn

 
Dịch vụ thiết kế web hcm là tất cả về việc tham gia một dịch vụ và làm cho nó đáp ứng nhu cầu của người dùng và khách hàng cho dịch vụ đó. Nó có thể được sử dụng để cải thiện một dịch vụ hiện có hoặc để tạo ra một dịch vụ mới từ đầu. Để thích ứng với thiết kế dịch vụ, một nhà thiết kế UX sẽ cần hiểu các nguyên tắc cơ bản của tư duy thiết kế dịch vụ và có thể tập trung vào chúng khi tạo các dịch vụ.
Các nguyên tắc ở đây được rút ra từ các đặc tính thiết kế của SIEUWEBAZ.VN, tổ chức cam kết phát triển thiết kế dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh. Chúng được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực thương mại. Có nhiều cách khác để tiếp cận thiết kế dịch vụ, không được sử dụng rộng rãi nhưng có thể làm tăng thêm giá trị cho bộ công cụ của nhà  dịch vụ thiết kế; chúng tôi đã liệt kê một số phương pháp tiếp cận này trong phần tài nguyên ở cuối phần này.
Khi nói đến thiết kế dịch vụ – nó có thể giúp nhớ rằng “Một thiết kế không được hoàn thành cho đến khi ai đó đang sử dụng nó.” Mr.Tuan, nhà thiết kế tại MIT.

Nguyên tắc chung về thiết kế dịch vụ

Nguyên tắc chung của dịch vụ thiết kế là tập trung sự chú ý của nhà thiết kế vào các yêu cầu chung của tất cả các dịch vụ. Chúng được bổ sung bởi các nguyên tắc liên quan đến thiết kế quy trình, thiết kế tổ chức, thiết kế thông tin và thiết kế công nghệ – chúng ta sẽ đi đến các nguyên tắc bổ sung này trong một vài phút.
Nguyên tắc chung của thiết kế dịch vụ là:

 • Dịch vụ phải được thiết kế dựa trên sự hiểu biết chính xác về mục đích của dịch vụ, nhu cầu dịch vụ và khả năng của nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ đó.
 • Dịch vụ nên được thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng hơn là nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp.
 • Dịch vụ nên được thiết kế để cung cấp một hệ thống thống nhất và hiệu quả hơn là thành phần theo từng thành phần có thể dẫn đến hiệu suất dịch vụ tổng thể kém.
 • Dịch vụ nên được thiết kế dựa trên việc tạo ra giá trị cho người dùng và khách hàng và để có hiệu quả nhất có thể.
 • Các dịch vụ nên được thiết kế trên sự hiểu biết rằng các sự kiện đặc biệt (những biến thể gây ra biến đổi trong các quy trình chung) sẽ được coi là các sự kiện phổ biến (và các quy trình được thiết kế để phù hợp với chúng)
 • Dịch vụ phải luôn được thiết kế với đầu vào từ người dùng dịch vụ
 • Các dịch vụ có thể và cần được tạo mẫu trước khi được phát triển đầy đủ
 • Dịch vụ phải được thiết kế kết hợp với trường hợp và mô hình kinh doanh rõ ràng
 • Dịch vụ phải được phát triển thành một dịch vụ tối thiểu (MVS) và sau đó được triển khai. Sau đó, họ có thể được lặp lại và cải tiến để thêm giá trị bổ sung dựa trên phản hồi của người dùng / khách hàng.
 • Dịch vụ phải được thiết kế và phân phối cùng với tất cả các bên liên quan có liên quan (cả bên ngoài và bên trong)

Nguyên tắc thiết kế quy trình cho thiết kế dịch vụ

Phần lớn thiết kế dịch vụ được tìm thấy trong thiết kế các quy trình, cả nội bộ và bên ngoài, và những nguyên tắc này củng cố điều này:

 • Bất kỳ hoạt động nào không thêm giá trị cho khách hàng nên được loại bỏ hoặc giảm thiểu
 • Công việc luôn được cấu trúc xung quanh các quy trình chứ không phải xung quanh các cấu trúc bên trong như chức năng, địa lý, sản phẩm, v.v.
 • Công việc sẽ không bị phân mảnh trừ khi thật cần thiết. Điều này cho phép trách nhiệm và trách nhiệm của một cá nhân duy nhất và làm giảm sự chậm trễ, làm lại, vv Nó khuyến khích sự sáng tạo ,đổi mới và quyền sở hữu công việc.
 • Các quy trình nên đơn giản nhất có thể. Tập trung vào việc giảm các bước quy trình, quy trình bàn tay, quy tắc và kiểm soát. Bất cứ nơi nào có thể, chủ sở hữu của quy trình phải có quyền kiểm soát cách thức được phân phối.
 • Quy trình phải phản ánh nhu cầu của khách hàng và nhiều phiên bản của quy trình được chấp nhận nếu khách hàng có nhu cầu khác nhau.
 • Biến thể quy trình phải được giữ ở mức tối thiểu.
 • Quy trình phụ thuộc nên được giữ ở mức tối thiểu. (Quá trình xử lý song song)
 • Các quy trình phải được nội bộ hóa hơn là phân tách quá mức (ví dụ: đào tạo tốt hơn các hướng dẫn công việc)
 • Thời gian nghỉ giải lao và chậm trễ phải được giữ ở mức tối thiểu
 • Việc điều chỉnh, kiểm soát và kiểm tra quy trình phải được giữ ở mức tối thiểu
 • KPI cho các quy trình sẽ chỉ đo lường những điều quan trọng

Nguyên tắc thiết kế tổ chức cho thiết kế dịch vụ

Con người là chìa khóa để cung cấp dịch vụ và một số nguyên tắc cơ bản cho các tổ chức có thể giúp họ nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ:

 • Các nhóm công việc phải được tổ chức để chúng phù hợp với quy trình và năng lực cần thiết
 • Công nhân cá nhân sẽ được tự chủ đủ để đưa ra quyết định hữu ích
 • Công việc sẽ diễn ra tại một địa điểm nơi nó được thực hiện với hiệu quả cao nhất

Nguyên tắc thiết kế thông tin cho thiết kế dịch vụ

Luồng thông tin là chìa khóa để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao; nếu mọi người không biết họ phải làm gì và khi nào họ phải biết điều đó – dịch vụ bị ảnh hưởng. Đây là những nguyên tắc đơn giản cho thiết kế thông tin trong thiết kế dịch vụ:

 • Dữ liệu sẽ được chuẩn hóa giữa tổ chức và khách hàng của mình và trong chính tổ chức
 • Dữ liệu sẽ dễ dàng chuyển giao và có thể tái sử dụng trong tổ chức và trong mạng lưới đối tác
 • Bất cứ nơi nào có thể nhập dữ liệu có thể được và thay thế bằng cách tra cứu dữ liệu, lựa chọn và xác nhận tiện ích thay thế

Nguyên tắc thiết kế công nghệ cho thiết kế dịch vụ

Nguyên tắc thiết kế công nghệ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ. Chúng bao gồm:

 • Công nghệ phải luôn được sử dụng để kích hoạt dịch vụ; nó không phải là người lái xe của một dịch vụ.
 • Công nghệ nên được kéo vào một thiết kế dịch vụ hơn là đẩy vào nó.
 • Thiết kế công nghệ là đủ linh hoạt và đủ nhanh để cho phép sửa đổi nhanh khi đối mặt với việc thay đổi các yêu cầu của khách hàng

Mang đi

Nguyên tắc thiết kế dịch vụ hỗ trợ phát triển các dịch vụ mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng và khách hàng. Nhiều nguyên tắc trong số này tương tự như các nguyên tắc đã được sử dụng trong thiết kế UX và tương đối dễ dàng đối với một nhà thiết kế UX có kinh nghiệm trong các sản phẩm để chuyển sang thiết kế UX cho các dịch vụ.

#1-dich-vu-thiet-ke-web-hcm
#1-dich-vu-thiet-ke-web-hcm

Mục lục Dịch Vụ SEO